İhvan 50x50cm - 2016
“Bâb-ı Âli” (Yüceler Kapısı)
Niyet
Niyet
Murat
Herkes Kendi Kendinde
Balık Deryanın İçinde Deryadan Habersiz
Balık Deryanın İçinde… Deryadan Habersiz
Yahya Kendi Vaftizinde
HERKES KENDİ MİT’İNDE
Yakub Kendi Seherinde
EVVEL ÂHİR… İÇİNDE
A’mâk-ı Hayal
A’mâk-ı Hayal
Ya Evde Yoksan
Erken Dönem