Sergiler

İhvan 50x50cm - 2016
“Bâb-ı Âli” (Yüceler Kapısı)
Niyet
Niyet
Haberci
Herkes Kendi Kendinde
Balık Deryanın İçinde Deryadan Habersiz
Balık Deryanın İçinde... Deryadan Habersiz
Yahya Kendi Vaftizinde
Herkes Kendi Mit'inde
Yakub Kendi Seherinde
Evvel Ahir... İçinde
A’mâk-ı Hayal
A’mâk-ı Hayal