Ezoterik metinlerde en çok kullanılan sembollerden biri balıktır. Yunus’un karnında kaldığı, Musa’nın yolculuğu esnasında unuttuğu, İsa’nın mucize ile binleri doyurduğu balık… Balığın neyi sembolize ettiğini anlamak kolay değildir, çünkü balık yönsüz ve rasgele hareket eder. İlk bulduğu yeme hemen gelir, unutkandır ve amaçsızdır. Ve belki de tam bu nedenle insanı en iyi ifade eden simgedir. Çünkü balık deryanın içinde, deryadan habersizdir, tıpkı gafletinin karanlığında yaşayan insan gibi.

Bu semboller aleminde balık insanın büründüğü her hali, giyindiği her esvabı, kabul ettiği her elbiseyi içinde barındırır. Balık, insan vücudunu sembolize eder. Uterusun içindeki küçük bedeni ile balıktır insan. İlk başta sudan ibarettir ve meni olarak yüzen yine o balıktır. Beyin olur, tuzlu bir denizin içinde yüzer. Ağızda dil balıktır mesela, cennette yılan suretindeki Mesih gibi… Yörüngede yüzen yıldızlar birer balık gibidir. Ve düşünceler Kuantum denizinin balıklarıdırlar. Çok insanlar olduğu gibi, her birinde ayrı ayrı beliren niyetler de çoktur. Kâbe etrafında tavaf eden hacılar da niyetlerini sırtlanmış yüzmektedirler…Denizde çok balıklar vardır elbet, ancak derler ki sadece insanın oltasına takılanlar insan olma hünerini göstereceklerdir.